©Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση χώρων πρασίνου. ©Απολυμάνσεις. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ | Τηλ: 6972095356
My CMS

Πότισμα

Το πότισμα στο λαχανόκηπο μπορεί να γίνεται με δύο βασικές τεχνικές:

  1. Με αυλάκια: δημιουργούμε αυλάκια άρδευσης ακριβώς δίπλα και κατά μήκος της γραμμής φύτευσης. Για να ποτίσουμε, αφήνουμε το λάστιχο στην αρχή του αυλακιού και αφήνουμε το νερό να τρέξει μέχρι να γεμίσει όλο το χαντάκι. Πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής αποτελεί ο χρόνος άρδευσης που είναι πολύ μικρός, μειονέκτημα η μεγάλη κατανάλωση νερού και η εμφάνιση μεγάλου αριθμού ζιζανίων λόγω του πλεονάσματος σε νερό.
  2. Με σταγόνες: γίνεται εγκατάσταση συστήματος σταλακτηφόρων σωλήνων άρδευσης (σωλήνες με ενσωματωμένους σταλάκτες) και ακολούθως φυτεύονται τα φυτά κατά μήκος και κοντά στις σωλήνες. Έτσι το νερό πέφτει ακριβώς στη ρίζα του φυτού και αφενός γίνεται εξοικονόμηση του και αφετέρου φυτρώνουν πολύ λιγότερα ζιζάνια σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο. Με προσθήκη ενός απλού προγραμματιστή ποτίσματος στην αρχή του δικτύου άρδευσης επιτυγχάνουμε πλήρη αυτοματοποίηση και ελάχιστη προσωπική ενασχόληση με το πότισμα.
Powered by TROTTYZONE.