©Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση χώρων πρασίνου. ©Απολυμάνσεις. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ | Τηλ: 6972095356
My CMS

Υπηρεσίες

Προσπαθώντας να είμαστε ολοένα και περισσότερο ενήμεροι σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις για την γεωπονία και την κηποτεχνική, σχεδιάσαμε και προσφέρουμε μια σειρά από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

  • Σχεδίαση, Κατασκευή, Συντήρηση κήπων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων
  • Εφαρμογές δικτύων άρδευσης
  • Μελέτη, Εγκατάσταση, Συντήρηση έργων πρασίνου
  • Επιπρόσθετες υπηρεσίες
  • Απολυμάνσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων με πιστοποιητικό εργασίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων
  • Ιδιαίτερα μαθήματα κηποτεχνικής σε μεμονωμένους πελάτες ή σε group
Powered by TROTTYZONE.